PROČ S NÁMI?

ICF tvoří a rozvíjí svět profesionálního koučování. Stanovuje a stále posouvá hranice profesionality koučovací profese.

Odoo • obrázek a text

Mezinárodní federace koučů, International Coach Federation, jako největší světová organizace v oboru sdružuje více než 36000 členů. Od roku 1995 určuje standardy koučování ve více než 140 zemích, uděluje profesní certifikace MCC, PCC a ACC. Akredituje vzdělávací programy institucí po celém světě.

ICF je podpůrnou organizací pro profesionální kouče ve všech specializacích. Ať už jde např. o životní, kariérový či manažerský koučink, ICF je hybnou silou v rozvoji profese kouče a jeho standardů.


ICF zachovává integritu koučování prostřednictvím mezinárodně uznávaných profesních standardů. Dnes je ICF univerzálně oceňována v profesionálním světě koučování zejména pro tyto významné přínosy:

  • rozvoj klíčových kompetencí v koučování,

  • vytvoření profesionálního etického kodexu a norem,

  • vytvoření mezinárodně uznávaného certifikačního programu,

  • nastavení pravidel prostřednictvím akreditací pro specifické vzdělávacích programy pro kouče,

  • vytváření odborných diskusních skupin – Communities of Practice.

Fakta o ICF

Membership Fact Sheet  10/2020


Membership Fact Sheet  5/2019


ICF Annual Report 2018


ICF ČR

ICF ČR je pobočkou ICF v České republice. Od roku 2005 rozvíjí v Č eské republice vysoké profesionální a etické standardy profesionálního koučinku a vytváří jedinečný prostor pro rozvoj a podporu svých členů, profesionálních koučů.

Členové ICF ČR

ICF přispívá k rozkvětu lidské společnosti pomocí koučování,  tvůrčího procesu  vedeného s cílem maximalizovat profesní i osobní potenciál člověka. 

Skvělý způsob, jak o nás a společných příležitostech zjistit víc, je společný rozhovor.
Kontaktujte nás a zjistěte víc.