KDO JE ICF KOUČ

ICF kouč je členem ICF, International Coaching Federation, největší celosvětové profesní organizace v oblasti koučování.

Základní hodnoty

K základním hodnotám kouče ICF patří integrita, snaha o skvělost, spolupráce a respekt. Na jejich základě pak usiluje o diverzitu, sbližování, sounáležitost a spravedlnost. Oceňuje unikátní talenty, vhledy a zkušenosti, které oni i jejich klienti přinášejí světu.

Profesionalita a zkušenost

87% z více než 40000 členů je držitelem některé z uznávaných certifikací MCC, PCC, ACC osvědčujících jejich profesní způsobilost. ICF kouč je skvělou volbu, pokud uvažujete o profesionálním partnerovi podporujícím rozvoj a úspěšnou změnu vás, vašeho týmu, vaší firmy.  

Logo ICF


Logo ICF 25

Důvěra a bezpečí

Každý kouč je osobnost. Pokud spojíte osobnost s jedinečným vzděláním, přimícháte esenci toho, jak na vás působí, jak přemýšlí, jak naslouchá, uvidíte před sebou obraz ICF kouče. Pak k němu přistoupíte s důvěrou. Dáte mu nahlédnout do vašeho života, dovolíte, aby se k vám připojil. A to je náročný úkol. Tedy se ptejte.

Každý náš člen 

  • je profesně vzdělaný od celosvětových autorit v oblasti koučování

  • prokázal schopnost kvalitně koučovat při náročných zkouškách

  • je certifikovaný mezinárodně uznávanou certifikací a nebo se na ni připravuje (MCC, PCC, ACC)

  • prokazuje pravdivě svou koučovací praxi 

  • rozšiřuje si své vzdělání, aby posouval kvalitu svého osobního nastavení

  • respektuje etiké a morální zásady stanovené etickým kodexem ICF.