ICF KOUČ

Každý člen ICF reprezentuje nejvyšší kvalitu profesionálního koučinku.

Každý kouč je osobnost. Pokud spojíte osobnost s jedinečným vzděláním, přimícháte esenci toho, jak na vás působí, jak přemýšlí, jak naslouchá, uvidíte před sebou obraz ICF kouče.

ICF kouč je kouč, který je členem ICF, International Coaching Federation, největší celosvětové profesní organizace v oblasti koučování, řídí se kompetencemi profesionálního koučování ICF a dodržuje etický kodex ICF.

Logo ICF


Hodnoty

K základním hodnotám kouče ICF patří integrita, snaha o skvělost, spolupráce a respekt. Na jejich základě pak usiluje o diverzitu, sbližování, sounáležitost a spravedlnost. Oceňuje unikátní talenty, vhledy a zkušenosti, které oni i jejich klienti přinášejí světu.

We are committed to reliability, openness, acceptance and congruence and consider all parts of the ICF community mutually accountable to uphold the following values:

Integrity: We uphold the highest standards both for the coaching profession and our organization.

Excellence: We set and demonstrate standards of excellence for professional coaching quality, qualification and competence.

Collaboration: We value the social connection and community building that occurs through collaborative partnership and co-created achievement.

Respect: We are inclusive and value the diversity and richness of our global stakeholders. We put people first, without compromising standards, policies and quality.

Profesionalita a zkušenost

87% z více než 40000 členů je držitelem některé z uznávaných certifikací MCC, PCC, ACC, osvědčujících jejich profesní způsobilost. ICF kouč je skvělou volbu, pokud uvažujete o profesionálním partnerovi podporujícím rozvoj a úspěšnou změnu vás, vašeho týmu, vaší firmy. Každý kouč ICF se zavazuje dodržovat a naplňovat kompetence profesionálního koučování ICF. 

Etika

Etický kodex

Každý člen ICF

  • získal certifikované vzdělání v koučinku

  • prokázal schopnost kvalitně koučovat při náročných zkouškách

  • řídí se profesními kompetencemi ICF

  • prokazuje pravdivě svou koučovací praxi 

  • kontinuálně rozšiřuje své vzdělání

  • respektuje etiké a morální zásady stanovené etickým kodexem ICF

 

Více než 36 000 koučů je členy ICF.

Přidejte se k nám a podpořte i vy svou kvalitu a profesionalitu ve světě koučování.